MSI triển khai Cấu hình BIOS “Intel Default Settings” cho bo mạch chủ Z790

MSI triển khai Cấu hình BIOS “Intel Default Settings” cho bo mạch chủ Z790


Các nhà cung cấp bo mạch chủ bắt đầu làm theo khuyến nghị của Intel, MSI tung ra cấu hình BIOS mới nhất để triển khai cấu hình "Intel Default Settings" cho bo mạch Z790 để giải quyết các vấn đề về độ ổn định của CPU thế hệ thứ 14 và 13.


Sau tuyên bố chính thức từ Intel nhằm khuyến nghị các nhà sản xuất bo mạch chủ sử dụng cấu hình "Intel Default Settings" thay vì "Baseline Defaults", MSI đã nhanh chóng tung ra phiên bản BIOS mới nhất của mình, với các dòng bo mạch chủ Z790, giúp đặt giới hạn nguồn điện theo cấu hình mặc định do Intel cung cấp.
 
004-13
MSI bổ sung thêm tùy chọn Intel Default Settings trong phiên bản BIOS mới nhất của mình
 
Phiên bản BIOS mới này sẽ triển khai hai tính năng chính. Đầu tiên là thông báo cảnh báo cho biết rằng việc đặt lại kiểu bộ tản nhiệt thành cấu hình "Tower Air Cooler" hoặc "Water Cooler" sẽ làm giảm độ ổn định của hệ thống trên CPU thế hệ  14 và 13. Sau đó bạn có thể vào cài đặt BIOS ở phần "CPU cooler type" sẽ có 3 tùy chọn:
 
  • Intel Default Settings: 125W PL1 / 253W PL2 / 307A Current Limit
  • Tower Air Cooler: 288W PL1 / 288W PL2 / 512A Current Limit
  • Water Cooler: 4096W PL1 / 4096W PL2 / 512A Current Limit
 

005-10

 
 
Sau đây là các cấu hình "Intel Default Settings" chính thức do Intel cung cấp chính thức. Bạn cũng có thể phân biệt giữa các chế độ "Baseline","Performance" và "Extreme". Baseline mặc định đã bị xóa hoàn toàn và tất cả giá trị của nó đã được chuyển sang cấu hình "Performance".
 
 
 
Cấu hình Cài đặt mặc định của Intel trên bo mạch chủ MSI trước đây được gọi là "Boxed cooler" đặt PL1 thành 253W theo mặc định. Vì vậy, bạn có thể biết rằng giới hạn nguồn điện trong BIOS mới nhất đã giảm đáng kể, điều này phải được thực hiện để tuân thủ các cấu hình mặc định được đề xuất của Intel.
 
 
Giờ đây, việc đặt CPU Intel thế hệ thứ 14 và thế hệ thứ 13 của bạn về cấu hình mặc định chắc chắn sẽ dẫn đến hiệu suất CPU thấp hơn so với cấu hình "Performance" và "Extreme". Bạn sẽ nhận thấy mức tiêu thụ điện năng ít hơn và nhiệt độ thấp hơn nhưng bạn buộc phải đánh đổi hiệu suất để có được sự ổn định của CPU.